افزایش معاملات موفق تا 80 درصد
با تحلیل های تئوری گن

با دو روز حساب پریمیوم رایگان، تجربه حقیقی و مؤثرتری را امتحان کنید

همین حالا انجام دهید

ریتم بازارهای مالی [ مشاهده تمام تحلیل ها ]

GBPCAD فارکس   رایگان
British Pound / Canadian Dollar
British Pound / Canadian Dollar Chart Trend
روند نزولی
تاریخ چرخش بازار: 08/22/2023 (100 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 09/17/2023 (74 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط حمایت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 1.71026 1.75187
90º 1.68964 1.77286
135º 1.66915 1.79397
180º 1.64879 1.81521
225º 1.62855 1.83658
270º 1.60843 1.85807
315º 1.58844 1.87968
360º 1.56858 1.90142

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 09/28/2022
End Date: 08/22/2023

Price High: 1.73149 ⟶ 340°
Price Low: 1.45202 ⟶ 340°

Price Range: 0.28 ⟶ 0°
Work Day: 234 ⟶ 5°
Calendar Day: 328 ⟶ 150°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (1.11) با عدد مهم؛ عدد: 1.27 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.11) با عدد مهم؛ عدد: 1.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.11) با عدد مهم؛ عدد: 0.886 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (1.11) با عدد مهم؛ عدد: 1.12 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (1.11) با عدد مهم؛ عدد: 1.1755 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (1.11) با عدد مهم؛ عدد: 1.272 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

GOOGL بازار ایالات متحده   رایگان
Alphabet Inc. (Google)
Alphabet Inc. (Google) Chart Trend
احتمال ریزش - از سقف روند قبلی
تاریخ چرخش بازار: 10/12/2023 (49 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 10/18/2023 (43 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
واکنش به نزدیک‌ترین مقاومت را زیرنظر داشته باشید
درجه حمایت مقاومت
45º 135.13 147.00
90º 129.38 153.12
135º 123.75 159.37
180º 118.25 165.75
225º 112.88 172.25
270º 107.63 178.87
315º 102.50 185.62
360º 97.50 192.50

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 01/06/2023
End Date: 10/12/2023

Price High: 141.22 ⟶ 105°
Price Low: 84.86 ⟶ 351°

Price Range: 56.36 ⟶ 33°
Work Day: 192 ⟶ 102°
Calendar Day: 279 ⟶ 258°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (2.65) با عدد مهم؛ عدد: 4 - منبع: 2*2

 اختلاف ریشه ها (2.65) با عدد مهم؛ عدد: 0.236 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (2.65) با عدد مهم؛ عدد: 1.27 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (2.65) با عدد مهم؛ عدد: 1.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (2.65) با عدد مهم؛ عدد: 2.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (2.65) با عدد مهم؛ عدد: 2.058 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (2.65) با عدد مهم؛ عدد: 1.73 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (2.65) با عدد مهم؛ عدد: 1.9 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (2.65) با عدد مهم؛ عدد: 2.236 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

NZDUSD فارکس   رایگان
New Zealand Dollar / U.S. Dollar
New Zealand Dollar / U.S. Dollar Chart Trend
روند نزولی
تاریخ چرخش بازار: 02/01/2023 (302 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 02/05/2023 (298 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط حمایت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 0.63831 0.66382
90º 0.62574 0.67676
135º 0.61329 0.68983
180º 0.60097 0.70303
225º 0.58878 0.71635
270º 0.57671 0.72979
315º 0.56476 0.74336
360º 0.55294 0.75706

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 10/13/2022
End Date: 01/02/2023

Price High: 0.65061 ⟶ 135°
Price Low: 0.5512 ⟶ 135°

Price Range: 0.1 ⟶ 337°
Work Day: 79 ⟶ 292°
Calendar Day: 111 ⟶ 225°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.65) با عدد مهم؛ عدد: 0.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.65) با عدد مهم؛ عدد: 0.786 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.65) با عدد مهم؛ عدد: 0.485 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (0.65) با عدد مهم؛ عدد: 0.886 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (0.65) با عدد مهم؛ عدد: 0.707 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

BA بازار ایالات متحده   رایگان
Boeing Company (The)
Boeing Company (The) Chart Trend
روند صعودی
تاریخ چرخش بازار: 05/20/2022 (559 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 05/29/2022 (550 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط مقاومت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 103.30 137.95
90º 87.86 157.14
135º 73.66 177.59
180º 60.72 199.28
225º 49.02 222.23
270º 38.58 246.42
315º 29.38 271.87
360º 21.44 298.56

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 03/16/2021
End Date: 05/20/2022

Price High: 264.17 ⟶ 174°
Price Low: 117.08 ⟶ 279°

Price Range: 147.09 ⟶ 150°
Work Day: 299 ⟶ 5°
Calendar Day: 430 ⟶ 265°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (5.43) با عدد مهم؛ عدد: 4 - منبع: 2*2

 اختلاف ریشه ها (5.43) با عدد مهم؛ عدد: 5 - منبع: فیبوناچی

 اختلاف ریشه ها (5.43) با عدد مهم؛ عدد: 0.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (5.43) با عدد مهم؛ عدد: 4.236 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (5.43) با عدد مهم؛ عدد: 0.485 - منبع: جذر مهم

CAT بازار ایالات متحده   رایگان
Caterpillar, Inc.
Caterpillar, Inc. Chart Trend
روند صعودی
تاریخ چرخش بازار: 11/09/2023 (21 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 11/16/2023 (14 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط مقاومت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 226.41 241.71
90º 218.95 249.55
135º 211.62 257.51
180º 204.41 265.59
225º 197.32 273.81
270º 190.36 282.14
315º 183.52 290.60
360º 176.81 299.19

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 09/01/2023
End Date: 11/09/2023

Price High: 287.07 ⟶ 303°
Price Low: 233.82 ⟶ 5°

Price Range: 53.25 ⟶ 0°
Work Day: 48 ⟶ 300°
Calendar Day: 69 ⟶ 180°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (1.64) با عدد مهم؛ عدد: 0.146 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.64) با عدد مهم؛ عدد: 1.27 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.64) با عدد مهم؛ عدد: 1.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.64) با عدد مهم؛ عدد: 1.12 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (1.64) با عدد مهم؛ عدد: 1.414 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (1.64) با عدد مهم؛ عدد: 1.73 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (1.64) با عدد مهم؛ عدد: 1.272 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

EURCAD فارکس   غیر رایگان
Euro / Canadian Dollar
Euro / Canadian Dollar Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
تاریخ چرخش بازار: 08/26/2023 (218 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 08/22/2023 (202 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 1.49163 1.53050
90º 1.47238 1.55012
135º 1.45326 1.56987
180º 1.43426 1.58974
225º 1.41538 1.60974
270º 1.39664 1.62986
315º 1.37801 1.65011
360º 1.35951 1.67049

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
مشاهده تمام تحلیل ها

آخرین سیگنال های معاملاتی [ مشاهده همه ]

دسته بندی نماد Order Type Entry Price شانس موفقیت انتشار
سوالات متداول

شما به عنوان یک معامله گر حرفه ای، با اطلاع از روند بازار و در اختیار داشتن خطوط مقاومت و حمایت معتبر:
    1. وارد معاملات خلاف روند نمی شوید.
    2. بعد از تایید چرخش بازار و انتشار در الابین، شما به عنوان نفرات اول سوار بر موج روند می شوید و بیشترین سود را کسب می کنید.
    3. با توجه به سطوح مقاومت و حمایت، حد ضرر و سود معاملات را مشخص کنید تا کمترین ضرر و بیشترین سود ممکن را تجربه کنید.
    4. در روندهای رو به اتمام، با احتیاط و دقت بیشتر وارد معامله می شوید.

در الابین تمام چارت ها براساس قوانین و فرمول های تئوری گَن تحلیل و نتیجه آنها در سایت منتشر می شود.
این تحلیل ها میان-مدت یا بلند-مدت هستند.

[Read more about Pivots]

• روند بازار (1. مستعد صعود، 2. صعودی، 3. مستعد ریزش، 4. نزولی)
• تاریخ چرخش بازار
• خطوط مقاومت و حمایت معتبر
• نمایش تمامی اطلاعات تحلیل بر روی چارت زنده (tradingview.com)

خیر، برخی از تحلیل ها رایگان و مابقی برای کاربرانی که اشتراک خریداری کرده باشند در دسترس خواهد بود.

نظریه گان مفهومی بود که توسط ویلیام دی. گان در دهه 1900 ینا نهاده شد. او یک معامله گر موفق بود و معتقد بود که قیمت سهام با یک زاویه مشخص تغییر می کند، در واقع یک سهام یا هر بازار مالی دیگر در زوایای مختلف حرکت می کنند. او متوجه شد که تغییرات قیمت در بازارهای مالی مرتبط یا اشکال هندسی طبیعی است و با ابداع محاسبات پیچیده حرکت‌های آتی قیمت را در رابطه با زمان پیش‌بینی کرد.

مهم‌ترین اسپکت‌های امروز

تاریخ/ساعت سیاره اول سیاره دوم اسپکت درجه Orb
11/30/2023 00:00:00 Venus True node Opposition 180º 4
11/30/2023 15:00:00 osc. Apogee Juno Conjunction 4
11/30/2023 00:00:00 Mercury Pluto Semisextile 30º 2
11/30/2023 00:00:00 Sun Pholus Semisextile 30º 2
11/30/2023 00:00:00 Sun Jupiter Quincunx 150º 2
11/30/2023 09:00:00 osc. Apogee Chiron Quincunx 150º 2
11/30/2023 02:00:00 Venus Neptune Quincunx 150º 2
11/30/2023 01:00:00 Sun Mean node Sesquisquare 135º 2
11/30/2023 00:00:00 Uranus Vesta Semisquare 45º 2
11/30/2023 00:00:00 Saturn Chiron Semisquare 45º 2

Astrodienst Ephemeris [11/30/2023]

Sun7° 29'53Jupiter7° 12'10Mars3° 58'40
Mercury28° 2'47Moon9° ♋︎ 9'26Neptune24° 54'1
Pluto28° 28'53Saturn1° 5'2Uranus20° 23'56
Venus24° 24'12Mean node22° 34'15True node24° 2'22
Chiron15° 47'8Ceres2° 2'30Pallas4° 33'57
Juno15° 19'57Vesta4° 51'2Pholus6° 58'8
آخرین مطالب

  11/07/2023
  آموزش فارکس

پیپ در فارکس چیست؟

احتمالاً اصطلاحاتی نظیر “پیپ” ، “پوینت” ، “پیپت” و “لات” به گوشتان خورده است. حال میخواهیم توضیح دهیم که منظور از این کلمات چیست و نحوه محاسبه ارزش آنها چگونه است.


  11/07/2023
  آموزش فارکس

چه چیزی در فارکس معامله می شود؟

از آنجا که بصورت فیزیکی چیزی خریداری نمی شود ، معاملات فارکس شاید گیج کننده باشد. بنابراین ما از یک قیاس ساده برای توضیح بهتر آن استفاده می کنیم.


  11/07/2023
  آموزش فارکس

فارکس چیست؟

خیلی ساده بگوییم: فارکس یک بازار جهانی است که به فرد اجازه می دهد دو ارز یا واحد پولی را در برابر هم معامله کند.

What's Gann theory?

The Gann pattern is an old method of technical analysis that has remained popular due to its efficiency. This method was introduced by Mr. William Delbert Gann, who was a prominent American trader and theorist, in 1935.
Gann uses a set of techniques to get the desired result. He was an outstanding mathematician and had an accurate and quick memory.

Planetary configurations

Even though it is often debated that whether Gann used astrology to time the market, or resonant time cycles shared by the solar system and humanity (plants track the sun men track the stars) it is found that many "natural dates" described in Gann How to Make Profits Trading in Commodities coincided with recurring astrological themes.

Planetary combinations for different markets

Financial astrologers believe that different commodities are affected by different planetary combinations. Inside Gann How to Make Profits Trading in Commodities, the following associations could be identified:
• Lard: Venus-Jupiter
• Cotton: Sun-Mercury conjunctions
• Corn: Venus-Saturn
• Soybean: Mars-Jupiter
• Wheat: Sun-Mercury conjunctions, Venus-Jupiter, and Venus-Uranus
• Rye: Sun-Mercury conjunctions, Venus-Jupiter, Venus-Saturn, and Venus-Uranus

[READ MORE]

با تئوری گن، قدرتمندترین روش تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، روند نمودارها را تحلیل و به همراه نقاط مهم و پیش بینی ها در الابین منتشر می کنیم. حرفه ای معامله کنید!

الابین | تحلیل و پیش بینی بازارهای مالی با تئوری گن

تجزیه و تحلیل فارکس، نفت، طلا، فلزات و ارزهای دیجیتال در Elabin با استفاده از نظریه گان.

روند نمودار بازار مالی (صعودی، نزولی) - سطوح مقاومت و حمایت معتبر

الابین - آنالیز گن، چارت، سیگنال، پیش بینی