افزایش معاملات موفق تا 80 درصد
با تحلیل های تئوری گن

با دو روز حساب پریمیوم رایگان، تجربه حقیقی و مؤثرتری را امتحان کنید

همین حالا انجام دهید

ریتم بازارهای مالی [ مشاهده تمام تحلیل ها ]

AUDCAD فارکس   رایگان
Australian Dollar/Canadian Dollar
Australian Dollar/Canadian Dollar Chart Trend
روند صعودی
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 09/28/2023 (149 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 10/08/2023 (139 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط مقاومت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 0.84243 0.87170
90º 0.82798 0.88652
135º 0.81365 0.90147
180º 0.79945 0.91655
225º 0.78538 0.93175
270º 0.77143 0.94707
315º 0.75760 0.96252
360º 0.74390 0.97810

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 01/26/2023
End Date: 09/28/2023

Price High: 0.95489 ⟶ 81°
Price Low: 0.85668 ⟶ 0°

Price Range: 0.1 ⟶ 315°
Work Day: 175 ⟶ 353°
Calendar Day: 245 ⟶ 67°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.47) با عدد مهم؛ عدد: 0.236 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.47) با عدد مهم؛ عدد: 0.382 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.47) با عدد مهم؛ عدد: 0.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.47) با عدد مهم؛ عدد: 0.485 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (0.47) با عدد مهم؛ عدد: 0.447 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 مطابقت حرکت 85 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 86 - منبع: 0.236 of a year

AUDUSD فارکس   رایگان
Australian Dollar / U.S. Dollar
Australian Dollar / U.S. Dollar Chart Trend
احتمال صعود - از کف روند قبلی
4H / Medium Term
تاریخ چرخش بازار: 02/08/2024 (16 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 02/10/2024 (14 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
واکنش به نزدیک‌ترین حمایت را زیرنظر داشته باشید
درجه حمایت مقاومت
45º 0.64398 0.65203
90º 0.63998 0.65607
135º 0.63598 0.66013
180º 0.63200 0.66420
225º 0.62803 0.66828
270º 0.62408 0.67237
315º 0.62013 0.67648
360º 0.61620 0.68060

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 12/28/2023
End Date: 02/08/2024

Price High: 0.68648 ⟶ 180°
Price Low: 0.64803 ⟶ 135°

Price Range: 0.04 ⟶ 90°
Work Day: 28 ⟶ 0°
Calendar Day: 42 ⟶ 210°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.24) با عدد مهم؛ عدد: 0.146 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.24) با عدد مهم؛ عدد: 0.236 - منبع: نسبت مهم

 مطابقت حرکت 44 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 44 - منبع: فیبوناچی

 مطابقت حرکت 44 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 45 - منبع: 0.125 of a year

 مطابقت حرکت 44 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 47 - منبع: لوکاس

 مطابقت حرکت 44 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 4.236 - منبع: نسبت مهم

EURCAD فارکس   رایگان
Euro / Canadian Dollar
Euro / Canadian Dollar Chart Trend
احتمال صعود - از کف روند قبلی
4H / Medium Term
تاریخ چرخش بازار: 02/12/2024 (12 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 02/13/2024 (11 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
واکنش به نزدیک‌ترین حمایت را زیرنظر داشته باشید
درجه حمایت مقاومت
45º 1.44119 1.45322
90º 1.43520 1.45925
135º 1.42921 1.46530
180º 1.42324 1.47136
225º 1.41728 1.47743
270º 1.41134 1.48351
315º 1.40540 1.48961
360º 1.39948 1.49572

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 11/21/2023
End Date: 02/12/2024

Price High: 1.50357 ⟶ 172°
Price Low: 1.44721 ⟶ 135°

Price Range: 0.06 ⟶ 135°
Work Day: 57 ⟶ 45°
Calendar Day: 83 ⟶ 333°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.21) با عدد مهم؛ عدد: 0.146 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.21) با عدد مهم؛ عدد: 0.236 - منبع: نسبت مهم

 مطابقت حرکت 37 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 36 - منبع: 6*6

 مطابقت حرکت 37 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 37 - منبع: عدد اصلی

 مطابقت حرکت 37 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 0.382 - منبع: نسبت مهم

.JP225Cash شاخص های بازار   رایگان
JP225 Cash Index CFD
JP225 Cash Index CFD Chart Trend
روند نزولی
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 06/19/2023 (250 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 07/02/2023 (237 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط حمایت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 32591 34421
90º 31695 35355
135º 30811 36302
180º 29939 37261
225º 29080 38232
270º 28234 39216
315º 27400 40212
360º 26579 41221

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 12/30/2022
End Date: 06/19/2023

Price High: 33530 ⟶ 185°
Price Low: 25512.5 ⟶ 185°

Price Range: 8017.5 ⟶ 303°
Work Day: 120 ⟶ 306°
Calendar Day: 171 ⟶ 327°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 4 - منبع: 2*2

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 1.27 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 1.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 2.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 1.12 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 2.058 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 1.1755 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 1.9 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 2.236 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

AUDUSD فارکس   رایگان
Australian Dollar / U.S. Dollar
Australian Dollar / U.S. Dollar Chart Trend
روند صعودی
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 10/26/2023 (121 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 11/01/2023 (115 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط مقاومت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 0.61454 0.63958
90º 0.60221 0.65229
135º 0.59000 0.66512
180º 0.57792 0.67808
225º 0.56596 0.69116
270º 0.55413 0.70437
315º 0.54242 0.71770
360º 0.53084 0.73116

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 02/24/2021
End Date: 10/26/2023

Price High: 0.79732 ⟶ 303°
Price Low: 0.62705 ⟶ 112°

Price Range: 0.17 ⟶ 135°
Work Day: 695 ⟶ 197°
Calendar Day: 974 ⟶ 351°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (1.01) با عدد مهم؛ عدد: 0.786 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.01) با عدد مهم؛ عدد: 1.27 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.01) با عدد مهم؛ عدد: 0.886 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (1.01) با عدد مهم؛ عدد: 1.12 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (1.01) با عدد مهم؛ عدد: 1.1755 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (1.01) با عدد مهم؛ عدد: 1.272 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 مطابقت حرکت 181 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 180 - منبع: عدد اصلی

 مطابقت حرکت 181 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 182 - منبع: 0.5 of a year

USDCAD فارکس   رایگان
U.S. Dollar / Canadian Dollar
U.S. Dollar / Canadian Dollar Chart Trend
روند صعودی
4H / Medium Term
تاریخ چرخش بازار: 12/27/2023 (59 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 01/08/2024 (47 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط مقاومت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 1.30970 1.32593
90º 1.30162 1.33408
135º 1.29356 1.34226
180º 1.28553 1.35047
225º 1.27753 1.35870
270º 1.26955 1.36695
315º 1.26159 1.37523
360º 1.25366 1.38354

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 10/31/2023
End Date: 12/27/2023

Price High: 1.38903 ⟶ 90°
Price Low: 1.31773 ⟶ 37°

Price Range: 0.07 ⟶ 225°
Work Day: 40 ⟶ 180°
Calendar Day: 56 ⟶ 33°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.3) با عدد مهم؛ عدد: 0.236 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.3) با عدد مهم؛ عدد: 0.382 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.3) با عدد مهم؛ عدد: 0.485 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (0.3) با عدد مهم؛ عدد: 0.447 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 مطابقت حرکت 54 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 52 - منبع: عدد اصلی

مشاهده تمام تحلیل ها

آخرین سیگنال های معاملاتی [ مشاهده همه ]

دسته بندی نماد Order Type Entry Price شانس موفقیت انتشار
Forex GBPUSD BUY 1.27101 76 % 60 Days ago
Forex EURCAD SELL 1.45604 33 % 59 Days ago
سوالات متداول

شما به عنوان یک معامله گر حرفه ای، با اطلاع از روند بازار و در اختیار داشتن خطوط مقاومت و حمایت معتبر:
    1. وارد معاملات خلاف روند نمی شوید.
    2. بعد از تایید چرخش بازار و انتشار در الابین، شما به عنوان نفرات اول سوار بر موج روند می شوید و بیشترین سود را کسب می کنید.
    3. با توجه به سطوح مقاومت و حمایت، حد ضرر و سود معاملات را مشخص کنید تا کمترین ضرر و بیشترین سود ممکن را تجربه کنید.
    4. در روندهای رو به اتمام، با احتیاط و دقت بیشتر وارد معامله می شوید.

در الابین تمام چارت ها براساس قوانین و فرمول های تئوری گَن تحلیل و نتیجه آنها در سایت منتشر می شود.
این تحلیل ها میان-مدت یا بلند-مدت هستند.

[Read more about Pivots]

• روند بازار (1. مستعد صعود، 2. صعودی، 3. مستعد ریزش، 4. نزولی)
• تاریخ چرخش بازار
• خطوط مقاومت و حمایت معتبر
• نمایش تمامی اطلاعات تحلیل بر روی چارت زنده (tradingview.com)

خیر، برخی از تحلیل ها رایگان و مابقی برای کاربرانی که اشتراک خریداری کرده باشند در دسترس خواهد بود.

نظریه گان مفهومی بود که توسط ویلیام دی. گان در دهه 1900 ینا نهاده شد. او یک معامله گر موفق بود و معتقد بود که قیمت سهام با یک زاویه مشخص تغییر می کند، در واقع یک سهام یا هر بازار مالی دیگر در زوایای مختلف حرکت می کنند. او متوجه شد که تغییرات قیمت در بازارهای مالی مرتبط یا اشکال هندسی طبیعی است و با ابداع محاسبات پیچیده حرکت‌های آتی قیمت را در رابطه با زمان پیش‌بینی کرد.

مهم‌ترین اسپکت‌های امروز

تاریخ/ساعت سیاره اول سیاره دوم اسپکت درجه Orb
02/24/2024 00:00:00 Mean apogee Juno Conjunction 4
02/24/2024 03:00:00 Moon Mercury Opposition 180º 4
02/24/2024 07:00:00 Venus Mars Conjunction 4
02/24/2024 11:00:00 Sun Moon Opposition 180º 4
02/24/2024 17:00:00 Mean apogee osc. Apogee Conjunction 4
02/24/2024 17:00:00 osc. Apogee Juno Conjunction 4
02/24/2024 19:00:00 Moon Saturn Opposition 180º 4
02/24/2024 00:00:00 Mars Vesta Sesquisquare 135º 2
02/24/2024 00:00:00 Venus Saturn Semisextile 30º 2
02/24/2024 00:00:00 Mercury True node Semisquare 45º 2

Astrodienst Ephemeris [02/24/2024]

Sun4° 51'36Jupiter10° 19'30Mars8° 16'38
Mercury1° ♓︎ 14'11Moon29° 11'40Neptune26° 31'22
Pluto1° 3'10Saturn9° 10'51Uranus19° 25'21
Venus9° 4'3Mean node18° 1'4True node16° 12'24
Chiron16° 56'38Ceres5° 45'23Pallas4° 31'34
Juno15° 51'37Vesta22° 36'25Pholus9° 49'7
آخرین مطالب

  11/07/2023
  آموزش فارکس

پیپ در فارکس چیست؟

احتمالاً اصطلاحاتی نظیر “پیپ” ، “پوینت” ، “پیپت” و “لات” به گوشتان خورده است. حال میخواهیم توضیح دهیم که منظور از این کلمات چیست و نحوه محاسبه ارزش آنها چگونه است.


  11/07/2023
  آموزش فارکس

چه چیزی در فارکس معامله می شود؟

از آنجا که بصورت فیزیکی چیزی خریداری نمی شود ، معاملات فارکس شاید گیج کننده باشد. بنابراین ما از یک قیاس ساده برای توضیح بهتر آن استفاده می کنیم.


  11/07/2023
  آموزش فارکس

فارکس چیست؟

خیلی ساده بگوییم: فارکس یک بازار جهانی است که به فرد اجازه می دهد دو ارز یا واحد پولی را در برابر هم معامله کند.

What's Gann theory?

The Gann pattern is an old method of technical analysis that has remained popular due to its efficiency. This method was introduced by Mr. William Delbert Gann, who was a prominent American trader and theorist, in 1935.
Gann uses a set of techniques to get the desired result. He was an outstanding mathematician and had an accurate and quick memory.

Planetary configurations

Even though it is often debated that whether Gann used astrology to time the market, or resonant time cycles shared by the solar system and humanity (plants track the sun men track the stars) it is found that many "natural dates" described in Gann How to Make Profits Trading in Commodities coincided with recurring astrological themes.

Planetary combinations for different markets

Financial astrologers believe that different commodities are affected by different planetary combinations. Inside Gann How to Make Profits Trading in Commodities, the following associations could be identified:
• Lard: Venus-Jupiter
• Cotton: Sun-Mercury conjunctions
• Corn: Venus-Saturn
• Soybean: Mars-Jupiter
• Wheat: Sun-Mercury conjunctions, Venus-Jupiter, and Venus-Uranus
• Rye: Sun-Mercury conjunctions, Venus-Jupiter, Venus-Saturn, and Venus-Uranus

[READ MORE]

با تئوری گن، قدرتمندترین روش تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، روند نمودارها را تحلیل و به همراه نقاط مهم و پیش بینی ها در الابین منتشر می کنیم. حرفه ای معامله کنید!

الابین | تحلیل و پیش بینی بازارهای مالی با تئوری گن

تجزیه و تحلیل فارکس، نفت، طلا، فلزات و ارزهای دیجیتال در Elabin با استفاده از نظریه گان.

روند نمودار بازار مالی (صعودی، نزولی) - سطوح مقاومت و حمایت معتبر

الابین - آنالیز گن، چارت، سیگنال، پیش بینی