سیگنال های فارکس

سینگال های فارکس، به ساده ترین شکل ممکن - در لحظه - براساس تحلیل های تئوری گن

با داشتن اشتراک، به تمام تحلیل ها، سیگنال ها، اطلاعات و امکانات سایت بدون محدودیت دسترسی خواهید داشت. خرید اشتراک

GBPUSD on 60 Days ago

Entry Price: 1.27101 (Long Term)
TP Price: PREMIUM ONLY, SL Price: PREMIUM ONLY, Win Rate: PREMIUM ONLY

[SELL] EURCAD on 59 Days ago

Entry Price: 1.45604 (Long Term)
TP Price: 1.43707, SL Price: 1.47663, Win Rate: 33%