نتایج تحلیل های گن - فارکس

تحلیل تکنیکال فارکس براساس تئوری گن. نتایج: روند بازار، تاریخ چرخش بازار، خطوط مقاومت و حمایت، مربع قیمت و زمان، مطابقت اعداد و زمان و اسپکت ها.

با داشتن اشتراک، به تمام تحلیل ها، سیگنال ها، اطلاعات و امکانات سایت بدون محدودیت دسترسی خواهید داشت. خرید اشتراک
AUDCAD فارکس   رایگان
Australian Dollar/Canadian Dollar Australian Dollar/Canadian Dollar Chart Trend
روند صعودی
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 09/28/2023 (149 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-12-04 (82 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط مقاومت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 0.84243 0.87170
90º 0.82798 0.88652
135º 0.81365 0.90147
180º 0.79945 0.91655
225º 0.78538 0.93175
270º 0.77143 0.94707
315º 0.75760 0.96252
360º 0.74390 0.97810

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 01/26/2023
End Date: 09/28/2023

Price High: 0.95489 ⟶ 81°
Price Low: 0.85668 ⟶ 0°

Price Range: 0.1 ⟶ 315°
Work Day: 175 ⟶ 353°
Calendar Day: 245 ⟶ 67°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.47) با عدد مهم؛ عدد: 0.236 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.47) با عدد مهم؛ عدد: 0.382 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.47) با عدد مهم؛ عدد: 0.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.47) با عدد مهم؛ عدد: 0.485 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (0.47) با عدد مهم؛ عدد: 0.447 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 مطابقت حرکت 85 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 86 - منبع: 0.236 of a year

AUDCAD فارکس   رایگان
Australian Dollar/Canadian Dollar Australian Dollar/Canadian Dollar Chart Trend
روند صعودی
4H / Medium Term
تاریخ چرخش بازار: 02/08/2024 (16 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2024-02-10 (14 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط مقاومت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 0.8682 0.8776
90º 0.8636 0.8823
135º 0.8589 0.8870
180º 0.8543 0.8917
225º 0.8497 0.8964
270º 0.8451 0.9012
315º 0.8405 0.9059
360º 0.8359 0.9107

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 12/28/2023
End Date: 02/08/2024

Price High: 0.9065 ⟶ 45°
Price Low: 0.8729 ⟶ 9°

Price Range: 0.03 ⟶ 90°
Work Day: 30 ⟶ 30°
Calendar Day: 43 ⟶ 225°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.21) با عدد مهم؛ عدد: 0.146 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.21) با عدد مهم؛ عدد: 0.236 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.21) با عدد مهم؛ عدد: 0.382 - منبع: نسبت مهم

 مطابقت حرکت 38 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 36 - منبع: 6*6

 مطابقت حرکت 38 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 37 - منبع: عدد اصلی

 مطابقت حرکت 38 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 0.382 - منبع: نسبت مهم

EURCAD فارکس   رایگان
Euro / Canadian Dollar Euro / Canadian Dollar Chart Trend
روند نزولی
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 04/26/2023 (304 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-05-22 (278 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط حمایت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 1.49163 1.53050
90º 1.47238 1.55012
135º 1.45326 1.56987
180º 1.43426 1.58974
225º 1.41538 1.60974
270º 1.39664 1.62986
315º 1.37801 1.65011
360º 1.35951 1.67049

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 08/26/2022
End Date: 04/26/2023

Price High: 1.51132 ⟶ 180°
Price Low: 1.28826 ⟶ 180°

Price Range: 0.22 ⟶ 247°
Work Day: 172 ⟶ 334°
Calendar Day: 243 ⟶ 56°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.93) با عدد مهم؛ عدد: 0.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.93) با عدد مهم؛ عدد: 0.786 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.93) با عدد مهم؛ عدد: 0.886 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (0.93) با عدد مهم؛ عدد: 0.707 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 مطابقت حرکت 167 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 169 - منبع: 3*13

EURCAD فارکس   رایگان
Euro / Canadian Dollar Euro / Canadian Dollar Chart Trend
احتمال صعود - از کف روند قبلی
4H / Medium Term
تاریخ چرخش بازار: 02/12/2024 (12 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2024-02-13 (11 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
واکنش به نزدیک‌ترین حمایت را زیرنظر داشته باشید
درجه حمایت مقاومت
45º 1.44119 1.45322
90º 1.43520 1.45925
135º 1.42921 1.46530
180º 1.42324 1.47136
225º 1.41728 1.47743
270º 1.41134 1.48351
315º 1.40540 1.48961
360º 1.39948 1.49572

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 11/21/2023
End Date: 02/12/2024

Price High: 1.50357 ⟶ 172°
Price Low: 1.44721 ⟶ 135°

Price Range: 0.06 ⟶ 135°
Work Day: 57 ⟶ 45°
Calendar Day: 83 ⟶ 333°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.21) با عدد مهم؛ عدد: 0.146 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.21) با عدد مهم؛ عدد: 0.236 - منبع: نسبت مهم

 مطابقت حرکت 37 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 36 - منبع: 6*6

 مطابقت حرکت 37 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 37 - منبع: عدد اصلی

 مطابقت حرکت 37 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 0.382 - منبع: نسبت مهم

USDCAD فارکس   رایگان
U.S. Dollar / Canadian Dollar U.S. Dollar / Canadian Dollar Chart Trend
روند نزولی
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 03/10/2023 (351 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-06-06 (263 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط حمایت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 1.370428 1.407697
90º 1.351981 1.426519
135º 1.333659 1.445466
180º 1.315461 1.464539
225º 1.297389 1.483736
270º 1.279442 1.503058
315º 1.261620 1.522505
360º 1.243923 1.542077

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 05/18/2021
End Date: 03/10/2023

Price High: 1.38621 ⟶ 90°
Price Low: 1.20129 ⟶ 90°

Price Range: 0.18 ⟶ 180°
Work Day: 473 ⟶ 85°
Calendar Day: 661 ⟶ 79°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.84) با عدد مهم؛ عدد: 0.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.84) با عدد مهم؛ عدد: 0.786 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.84) با عدد مهم؛ عدد: 0.886 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (0.84) با عدد مهم؛ عدد: 0.707 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 مطابقت حرکت 150 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 153 - منبع: پایانی - عرفانی

USDCAD فارکس   رایگان
U.S. Dollar / Canadian Dollar U.S. Dollar / Canadian Dollar Chart Trend
روند صعودی
4H / Medium Term
تاریخ چرخش بازار: 12/27/2023 (59 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2024-02-06 (18 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط مقاومت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 1.30970 1.32593
90º 1.30162 1.33408
135º 1.29356 1.34226
180º 1.28553 1.35047
225º 1.27753 1.35870
270º 1.26955 1.36695
315º 1.26159 1.37523
360º 1.25366 1.38354

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 10/31/2023
End Date: 12/27/2023

Price High: 1.38903 ⟶ 90°
Price Low: 1.31773 ⟶ 37°

Price Range: 0.07 ⟶ 225°
Work Day: 40 ⟶ 180°
Calendar Day: 56 ⟶ 33°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.3) با عدد مهم؛ عدد: 0.236 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.3) با عدد مهم؛ عدد: 0.382 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.3) با عدد مهم؛ عدد: 0.485 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (0.3) با عدد مهم؛ عدد: 0.447 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 مطابقت حرکت 54 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 52 - منبع: عدد اصلی

NZDUSD فارکس   رایگان
New Zealand Dollar / U.S. Dollar New Zealand Dollar / U.S. Dollar Chart Trend
روند صعودی
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 10/26/2023 (121 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-11-23 (93 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط مقاومت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 0.56505 0.58907
90º 0.55323 0.60127
135º 0.54153 0.61359
180º 0.52996 0.62604
225º 0.51851 0.63861
270º 0.50719 0.65131
315º 0.49599 0.66414
360º 0.48492 0.67708

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 01/24/2023
End Date: 10/26/2023

Price High: 0.65261 ⟶ 135°
Price Low: 0.57736 ⟶ 56°

Price Range: 0.08 ⟶ 225°
Work Day: 197 ⟶ 135°
Calendar Day: 275 ⟶ 236°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.45) با عدد مهم؛ عدد: 0.382 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.45) با عدد مهم؛ عدد: 0.485 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (0.45) با عدد مهم؛ عدد: 0.447 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 مطابقت حرکت 80 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 81 - منبع: 9*9 - 3^4

NZDUSD فارکس   رایگان
New Zealand Dollar / U.S. Dollar New Zealand Dollar / U.S. Dollar Chart Trend
روند نزولی
4H / Medium Term
تاریخ چرخش بازار: 12/28/2023 (58 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2024-02-01 (23 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط حمایت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 0.63077 0.64205
90º 0.62517 0.64773
135º 0.61959 0.65344
180º 0.61404 0.65916
225º 0.60851 0.66492
270º 0.60300 0.67070
315º 0.59753 0.67650
360º 0.59207 0.68233

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 10/26/2023
End Date: 12/28/2023

Price High: 0.63636 ⟶ 123°
Price Low: 0.57732 ⟶ 56°

Price Range: 0.06 ⟶ 180°
Work Day: 44 ⟶ 240°
Calendar Day: 64 ⟶ 123°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.38) با عدد مهم؛ عدد: 0.236 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.38) با عدد مهم؛ عدد: 0.382 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.38) با عدد مهم؛ عدد: 0.447 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 مطابقت حرکت 69 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 64 - منبع: 8*8

GBPCAD فارکس   رایگان
British Pound / Canadian Dollar British Pound / Canadian Dollar Chart Trend
روند نزولی
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 08/22/2023 (186 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-10-21 (126 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط حمایت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 1.71026 1.75187
90º 1.68964 1.77286
135º 1.66915 1.79397
180º 1.64879 1.81521
225º 1.62855 1.83658
270º 1.60843 1.85807
315º 1.58844 1.87968
360º 1.56858 1.90142

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 09/28/2022
End Date: 08/22/2023

Price High: 1.73149 ⟶ 340°
Price Low: 1.45202 ⟶ 340°

Price Range: 0.28 ⟶ 0°
Work Day: 234 ⟶ 5°
Calendar Day: 328 ⟶ 150°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (1.11) با عدد مهم؛ عدد: 1.27 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.11) با عدد مهم؛ عدد: 1.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.11) با عدد مهم؛ عدد: 0.886 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (1.11) با عدد مهم؛ عدد: 1.12 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (1.11) با عدد مهم؛ عدد: 1.1755 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (1.11) با عدد مهم؛ عدد: 1.272 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

GBPCAD فارکس   رایگان
British Pound / Canadian Dollar British Pound / Canadian Dollar Chart Trend
روند نزولی
4H / Medium Term
تاریخ چرخش بازار: 11/24/2023 (92 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2024-01-11 (44 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط حمایت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 1.71692 1.73550
90º 1.70767 1.74483
135º 1.69844 1.75418
180º 1.68924 1.76356
225º 1.68006 1.77296
270º 1.67091 1.78239
315º 1.66178 1.79184
360º 1.65268 1.80132

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 09/28/2023
End Date: 11/24/2023

Price High: 1.72621 ⟶ 340°
Price Low: 1.63684 ⟶ 277°

Price Range: 0.09 ⟶ 315°
Work Day: 45 ⟶ 255°
Calendar Day: 62 ⟶ 101°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.35) با عدد مهم؛ عدد: 0.236 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.35) با عدد مهم؛ عدد: 0.382 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.35) با عدد مهم؛ عدد: 0.447 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

AUDUSD فارکس   رایگان
Australian Dollar / U.S. Dollar Australian Dollar / U.S. Dollar Chart Trend
روند صعودی
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 10/26/2023 (121 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-12-14 (72 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط مقاومت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 0.61454 0.63958
90º 0.60221 0.65229
135º 0.59000 0.66512
180º 0.57792 0.67808
225º 0.56596 0.69116
270º 0.55413 0.70437
315º 0.54242 0.71770
360º 0.53084 0.73116

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 02/24/2021
End Date: 10/26/2023

Price High: 0.79732 ⟶ 303°
Price Low: 0.62705 ⟶ 112°

Price Range: 0.17 ⟶ 135°
Work Day: 695 ⟶ 197°
Calendar Day: 974 ⟶ 351°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (1.01) با عدد مهم؛ عدد: 0.786 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.01) با عدد مهم؛ عدد: 1.27 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.01) با عدد مهم؛ عدد: 0.886 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (1.01) با عدد مهم؛ عدد: 1.12 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (1.01) با عدد مهم؛ عدد: 1.1755 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (1.01) با عدد مهم؛ عدد: 1.272 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 مطابقت حرکت 181 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 180 - منبع: عدد اصلی

 مطابقت حرکت 181 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 182 - منبع: 0.5 of a year

AUDUSD فارکس   رایگان
Australian Dollar / U.S. Dollar Australian Dollar / U.S. Dollar Chart Trend
احتمال صعود - از کف روند قبلی
4H / Medium Term
تاریخ چرخش بازار: 02/08/2024 (16 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2024-02-10 (14 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
واکنش به نزدیک‌ترین حمایت را زیرنظر داشته باشید
درجه حمایت مقاومت
45º 0.64398 0.65203
90º 0.63998 0.65607
135º 0.63598 0.66013
180º 0.63200 0.66420
225º 0.62803 0.66828
270º 0.62408 0.67237
315º 0.62013 0.67648
360º 0.61620 0.68060

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 12/28/2023
End Date: 02/08/2024

Price High: 0.68648 ⟶ 180°
Price Low: 0.64803 ⟶ 135°

Price Range: 0.04 ⟶ 90°
Work Day: 28 ⟶ 0°
Calendar Day: 42 ⟶ 210°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.24) با عدد مهم؛ عدد: 0.146 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.24) با عدد مهم؛ عدد: 0.236 - منبع: نسبت مهم

 مطابقت حرکت 44 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 44 - منبع: فیبوناچی

 مطابقت حرکت 44 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 45 - منبع: 0.125 of a year

 مطابقت حرکت 44 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 47 - منبع: لوکاس

 مطابقت حرکت 44 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 4.236 - منبع: نسبت مهم

EURUSD فارکس   غیر رایگان
Euro / U.S. Dollar Euro / U.S. Dollar Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 07/18/2023 (221 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-08-01 (207 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 1.11127 1.14486
90º 1.09466 1.16184
135º 1.07818 1.17894
180º 1.06183 1.19617
225º 1.04560 1.21353
270º 1.02949 1.23101
315º 1.01351 1.24861
360º 0.99766 1.26634

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
EURUSD فارکس   غیر رایگان
Euro / U.S. Dollar Euro / U.S. Dollar Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
4H / Medium Term
تاریخ چرخش بازار: 12/28/2023 (58 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2024-01-24 (31 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 1.10476 1.11967
90º 1.09734 1.12716
135º 1.08994 1.13468
180º 1.08257 1.14223
225º 1.07523 1.14980
270º 1.06791 1.15739
315º 1.06061 1.16501
360º 1.05334 1.17266

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
GBPJPY فارکس   غیر رایگان
British Pound / Japanese Yen British Pound / Japanese Yen Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 02/09/2024 (15 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2024-02-15 (9 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 182.189 195.936
90º 175.502 202.998
135º 168.941 210.184
180º 162.505 217.495
225º 156.193 224.932
270º 150.007 232.493
315º 143.945 240.180
360º 138.009 247.991

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
USDCHF فارکس   غیر رایگان
U.S. Dollar / Swiss Franc U.S. Dollar / Swiss Franc Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 07/27/2023 (212 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-10-21 (126 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 0.84044 0.86968
90º 0.82601 0.88449
135º 0.81170 0.89942
180º 0.79752 0.91448
225º 0.78346 0.92966
270º 0.76953 0.94497
315º 0.75572 0.96040
360º 0.74204 0.97596

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
USDCHF فارکس   غیر رایگان
U.S. Dollar / Swiss Franc U.S. Dollar / Swiss Franc Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
4H / Medium Term
تاریخ چرخش بازار: 02/14/2024 (10 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2024-02-16 (8 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 0.88349 0.89292
90º 0.87880 0.89765
135º 0.87412 0.90239
180º 0.86945 0.90715
225º 0.86480 0.91192
270º 0.86015 0.91670
315º 0.85552 0.92149
360º 0.85090 0.92630

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
EURCHF فارکس   غیر رایگان
Euro / Swiss Franc Euro / Swiss Franc Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 12/29/2023 (57 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2024-02-08 (16 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 0.90986 0.94027
90º 0.89484 0.95566
135º 0.87994 0.97118
180º 0.86517 0.98683
225º 0.85053 1.00260
270º 0.83601 1.01849
315º 0.82161 1.03451
360º 0.80734 1.05066

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
EURCHF فارکس   غیر رایگان
Euro / Swiss Franc Euro / Swiss Franc Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
4H / Medium Term
تاریخ چرخش بازار: 01/03/2024 (52 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2024-02-02 (22 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 0.92179 0.93142
90º 0.91700 0.93625
135º 0.91222 0.94110
180º 0.90745 0.94595
225º 0.90269 0.95082
270º 0.89795 0.95570
315º 0.89322 0.96060
360º 0.88850 0.96550

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
EURGBP فارکس   غیر رایگان
Euro / British Pound Euro / British Pound Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 02/03/2023 (386 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-04-22 (308 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 0.88308 0.91305
90º 0.86828 0.92822
135º 0.85361 0.94351
180º 0.83907 0.95893
225º 0.82465 0.97448
270º 0.81035 0.99015
315º 0.79618 1.00595
360º 0.78213 1.02187

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
EURGBP فارکس   غیر رایگان
Euro / British Pound Euro / British Pound Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
4H / Medium Term
تاریخ چرخش بازار: 02/14/2024 (10 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2024-02-15 (9 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 0.84669 0.85321
90º 0.84344 0.85648
135º 0.84020 0.85976
180º 0.83696 0.86304
225º 0.83373 0.86633
270º 0.83051 0.86962
315º 0.82729 0.87292
360º 0.82407 0.87623

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
EURJPY فارکس   غیر رایگان
Euro / Japanese Yen Euro / Japanese Yen Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 11/15/2023 (101 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2024-01-10 (45 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 159.504 168.559
90º 155.070 173.180
135º 150.698 177.864
180º 146.389 182.611
225º 142.143 187.420
270º 137.959 192.291
315º 133.837 197.225
360º 129.778 202.222

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
EURNZD فارکس   غیر رایگان
Euro / New Zealand Dollar Euro / New Zealand Dollar Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 08/21/2023 (187 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-09-05 (172 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 1.82458 1.86755
90º 1.80328 1.88922
135º 1.78211 1.91101
180º 1.76107 1.93293
225º 1.74015 1.95498
270º 1.71935 1.97715
315º 1.69868 1.99944
360º 1.67814 2.02186

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
EURNZD فارکس   غیر رایگان
Euro / New Zealand Dollar Euro / New Zealand Dollar Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
4H / Medium Term
تاریخ چرخش بازار: 12/29/2023 (57 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2024-02-02 (22 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 1.73312 1.74889
90º 1.72527 1.75681
135º 1.71742 1.76474
180º 1.70960 1.77268
225º 1.70180 1.78065
270º 1.69401 1.78863
315º 1.68624 1.79663
360º 1.67849 1.80465

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
EURAUD فارکس   غیر رایگان
Euro / Australian Dollar Euro / Australian Dollar Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 08/26/2022 (547 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-07-07 (232 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 1.37083 1.49042
90º 1.31292 1.55208
135º 1.25625 1.61500
180º 1.20083 1.67917
225º 1.14667 1.74458
270º 1.09375 1.81125
315º 1.04209 1.87916
360º 0.99167 1.94833

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
EURAUD فارکس   غیر رایگان
Euro / Australian Dollar Euro / Australian Dollar Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
4H / Medium Term
تاریخ چرخش بازار: 01/18/2024 (37 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2024-02-06 (18 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 1.65656 1.66945
90º 1.65013 1.67592
135º 1.64371 1.68240
180º 1.63731 1.68889
225º 1.63092 1.69540
270º 1.62454 1.70191
315º 1.61817 1.70844
360º 1.61182 1.71498

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
GBPUSD فارکس   غیر رایگان
Pound Sterling / US Dollar Pound Sterling / US Dollar Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 09/28/2022 (514 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-05-01 (299 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 0.99939 1.10186
90º 0.95003 1.15497
135º 0.90192 1.20933
180º 0.85506 1.26494
225º 0.80945 1.32180
270º 0.76509 1.37991
315º 0.72198 1.43927
360º 0.68012 1.49988

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
GBPUSD فارکس   غیر رایگان
Pound Sterling / US Dollar Pound Sterling / US Dollar Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
4H / Medium Term
تاریخ چرخش بازار: 01/24/2024 (31 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2024-02-02 (22 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 1.27068 1.28419
90º 1.26396 1.29097
135º 1.25725 1.29777
180º 1.25055 1.30459
225º 1.24388 1.31142
270º 1.23722 1.31828
315º 1.23058 1.32515
360º 1.22396 1.33204

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
AUDCHF فارکس   غیر رایگان
Australian Dollar/Swiss Franc Australian Dollar/Swiss Franc Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 10/23/2023 (124 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-12-04 (82 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 0.54922 0.57291
90º 0.53756 0.58494
135º 0.52603 0.59709
180º 0.51463 0.60937
225º 0.50335 0.62178
270º 0.49219 0.63431
315º 0.48116 0.64696
360º 0.47026 0.65974

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
AUDCHF فارکس   غیر رایگان
Australian Dollar/Swiss Franc Australian Dollar/Swiss Franc Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
4H / Medium Term
تاریخ چرخش بازار: 02/01/2024 (23 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2024-02-07 (17 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 0.558 0.566
90º 0.555 0.570
135º 0.551 0.573
180º 0.547 0.577
225º 0.543 0.581
270º 0.540 0.585
315º 0.536 0.589
360º 0.532 0.592

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
AUDJPY فارکس   غیر رایگان
Australian Dollar/Japanese Yen Australian Dollar/Japanese Yen Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 11/24/2023 (92 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2024-01-09 (46 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 96.94 100.08
90º 95.39 101.66
135º 93.85 103.26
180º 92.32 104.88
225º 90.81 106.50
270º 89.31 108.14
315º 87.82 109.79
360º 86.35 111.45

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

تحلیل و پیش بینی فارکس با تئوری گن

نتایج تحلیل تکنیکال {1} با استفاده از تئوری گن شامل؛ روند بازار، تاریخ چرخش بازار، خطوط حمایت/مقاومت، نتایج مربع گن و مطابقت قیمت و زمان هستند.

تحلیل بازارهای مالی براساس تئوری گن

نتایج تحلیل تکنیکال فارکس با استفاده از تئوری گن شامل؛ روند بازار، تاریخ چرخش بازار، خطوط حمایت/مقاومت، نتایج مربع گن و مطابقت قیمت و زمان هستند.

سیگنال Forex

پیش بینی Forex
سیگنال های رایگان Forex
سیگنال های معاملاتی Forex

تحلیل گن Forex

Forex نمودار، تحلیل و پیش بینی

بهترین سیگنال های Forex

حرفه ترین سیگنال های Forex

Our professional analysts analyze various financial markets such as forex, oil, gold and cryptocurrencies using of Gann theory rules and formulas, and then provide the results to traders.
In Elabin, we predict the market trends in four states: 1. prone to rise, 2. Bullish, 3. prone to fall, 4. Bearish.
Finally, you have to combine the forecasted situation Market movement (Bullish or Bearish) and your personality strategy, get the best entry and exit point and have professional and profitable trades.