نتایج تحلیل های گن - فلزات گران بها

تحلیل تکنیکال فلزات گران بها براساس تئوری گن. نتایج: روند بازار، تاریخ چرخش بازار، خطوط مقاومت و حمایت، مربع قیمت و زمان، مطابقت اعداد و زمان و اسپکت ها.

با داشتن اشتراک، به تمام تحلیل ها، سیگنال ها، اطلاعات و امکانات سایت بدون محدودیت دسترسی خواهید داشت. خرید اشتراک
XAUUSD فلزات گران بها   رایگان
Gold / U.S. Dollar Gold / U.S. Dollar Chart Trend
روند نزولی
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 05/05/2023 (295 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-06-09 (260 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط حمایت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 1979.04 2122.21
90º 1909.32 2195.68
135º 1840.86 2270.39
180º 1773.64 2346.36
225º 1707.68 2423.57
270º 1642.97 2502.03
315º 1579.50 2581.75
360º 1517.29 2662.71

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 09/28/2022
End Date: 05/05/2023

Price High: 2053.05 ⟶ 186°
Price Low: 1614.95 ⟶ 186°

Price Range: 438.1 ⟶ 240°
Work Day: 154 ⟶ 202°
Calendar Day: 219 ⟶ 276°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (1.63) با عدد مهم؛ عدد: 0.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.63) با عدد مهم؛ عدد: 1.27 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.63) با عدد مهم؛ عدد: 1.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.63) با عدد مهم؛ عدد: 1.12 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (1.63) با عدد مهم؛ عدد: 2.058 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (1.63) با عدد مهم؛ عدد: 1.73 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (1.63) با عدد مهم؛ عدد: 1.272 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 مطابقت حرکت 293 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 289 - منبع: 17*17

XAUUSD فلزات گران بها   رایگان
Gold / U.S. Dollar Gold / U.S. Dollar Chart Trend
روند نزولی
4H / Medium Term
تاریخ چرخش بازار: 12/28/2023 (58 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2024-02-06 (18 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط حمایت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 2055.81 2120.44
90º 2023.88 2153.12
135º 1992.19 2186.06
180º 1960.76 2219.24
225º 1929.57 2252.68
270º 1898.63 2286.37
315º 1867.95 2320.30
360º 1837.51 2354.49

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 10/03/2023
End Date: 12/28/2023

Price High: 2088.37 ⟶ 212°
Price Low: 1815.18 ⟶ 38°

Price Range: 173.19 ⟶ 345°
Work Day: 60 ⟶ 78°
Calendar Day: 86 ⟶ 0°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.97) با عدد مهم؛ عدد: 0.786 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.97) با عدد مهم؛ عدد: 1.27 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.97) با عدد مهم؛ عدد: 0.886 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (0.97) با عدد مهم؛ عدد: 1.12 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (0.97) با عدد مهم؛ عدد: 0.707 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

XAGUSD فلزات گران بها   غیر رایگان
Silver / U.S. Dollar Silver / U.S. Dollar Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 04/14/2023 (316 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-05-25 (275 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 25.298 26.914
90º 24.509 27.741
135º 23.733 28.580
180º 22.969 29.431
225º 22.217 30.295
270º 21.478 31.172
315º 20.752 32.061
360º 20.038 32.962

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

تحلیل و پیش بینی فلزات گران بها با تئوری گن

نتایج تحلیل تکنیکال {1} با استفاده از تئوری گن شامل؛ روند بازار، تاریخ چرخش بازار، خطوط حمایت/مقاومت، نتایج مربع گن و مطابقت قیمت و زمان هستند.

تحلیل بازارهای مالی براساس تئوری گن

نتایج تحلیل تکنیکال فلزات گران بها با استفاده از تئوری گن شامل؛ روند بازار، تاریخ چرخش بازار، خطوط حمایت/مقاومت، نتایج مربع گن و مطابقت قیمت و زمان هستند.

سیگنال Metals

پیش بینی Metals
سیگنال های رایگان Metals
سیگنال های معاملاتی Metals

تحلیل گن Metals

Metals نمودار، تحلیل و پیش بینی

بهترین سیگنال های Metals

حرفه ترین سیگنال های Metals

Our professional analysts analyze various financial markets such as forex, oil, gold and cryptocurrencies using of Gann theory rules and formulas, and then provide the results to traders.
In Elabin, we predict the market trends in four states: 1. prone to rise, 2. Bullish, 3. prone to fall, 4. Bearish.
Finally, you have to combine the forecasted situation Market movement (Bullish or Bearish) and your personality strategy, get the best entry and exit point and have professional and profitable trades.