نتایج تحلیل های گن

تحلیل تکنیکال براساس تئوری گن. نتایج: روند بازار، تاریخ چرخش بازار، خطوط مقاومت و حمایت، مربع قیمت و زمان، مطابقت اعداد و زمان و اسپکت ها.

با داشتن اشتراک، به تمام تحلیل ها، سیگنال ها، اطلاعات و امکانات سایت بدون محدودیت دسترسی خواهید داشت. خرید اشتراک
AUDCAD فارکس   رایگان
Australian Dollar/Canadian Dollar Australian Dollar/Canadian Dollar Chart Trend
روند صعودی
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 09/28/2023 (149 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-12-04 (82 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط مقاومت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 0.84243 0.87170
90º 0.82798 0.88652
135º 0.81365 0.90147
180º 0.79945 0.91655
225º 0.78538 0.93175
270º 0.77143 0.94707
315º 0.75760 0.96252
360º 0.74390 0.97810

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 01/26/2023
End Date: 09/28/2023

Price High: 0.95489 ⟶ 81°
Price Low: 0.85668 ⟶ 0°

Price Range: 0.1 ⟶ 315°
Work Day: 175 ⟶ 353°
Calendar Day: 245 ⟶ 67°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.47) با عدد مهم؛ عدد: 0.236 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.47) با عدد مهم؛ عدد: 0.382 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.47) با عدد مهم؛ عدد: 0.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.47) با عدد مهم؛ عدد: 0.485 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (0.47) با عدد مهم؛ عدد: 0.447 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 مطابقت حرکت 85 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 86 - منبع: 0.236 of a year

AUDCAD فارکس   رایگان
Australian Dollar/Canadian Dollar Australian Dollar/Canadian Dollar Chart Trend
روند صعودی
4H / Medium Term
تاریخ چرخش بازار: 02/08/2024 (16 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2024-02-10 (14 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط مقاومت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 0.8682 0.8776
90º 0.8636 0.8823
135º 0.8589 0.8870
180º 0.8543 0.8917
225º 0.8497 0.8964
270º 0.8451 0.9012
315º 0.8405 0.9059
360º 0.8359 0.9107

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 12/28/2023
End Date: 02/08/2024

Price High: 0.9065 ⟶ 45°
Price Low: 0.8729 ⟶ 9°

Price Range: 0.03 ⟶ 90°
Work Day: 30 ⟶ 30°
Calendar Day: 43 ⟶ 225°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.21) با عدد مهم؛ عدد: 0.146 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.21) با عدد مهم؛ عدد: 0.236 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.21) با عدد مهم؛ عدد: 0.382 - منبع: نسبت مهم

 مطابقت حرکت 38 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 36 - منبع: 6*6

 مطابقت حرکت 38 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 37 - منبع: عدد اصلی

 مطابقت حرکت 38 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 0.382 - منبع: نسبت مهم

EURCAD فارکس   رایگان
Euro / Canadian Dollar Euro / Canadian Dollar Chart Trend
روند نزولی
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 04/26/2023 (304 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-05-22 (278 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط حمایت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 1.49163 1.53050
90º 1.47238 1.55012
135º 1.45326 1.56987
180º 1.43426 1.58974
225º 1.41538 1.60974
270º 1.39664 1.62986
315º 1.37801 1.65011
360º 1.35951 1.67049

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 08/26/2022
End Date: 04/26/2023

Price High: 1.51132 ⟶ 180°
Price Low: 1.28826 ⟶ 180°

Price Range: 0.22 ⟶ 247°
Work Day: 172 ⟶ 334°
Calendar Day: 243 ⟶ 56°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.93) با عدد مهم؛ عدد: 0.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.93) با عدد مهم؛ عدد: 0.786 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.93) با عدد مهم؛ عدد: 0.886 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (0.93) با عدد مهم؛ عدد: 0.707 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 مطابقت حرکت 167 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 169 - منبع: 3*13

EURCAD فارکس   رایگان
Euro / Canadian Dollar Euro / Canadian Dollar Chart Trend
احتمال صعود - از کف روند قبلی
4H / Medium Term
تاریخ چرخش بازار: 02/12/2024 (12 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2024-02-13 (11 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
واکنش به نزدیک‌ترین حمایت را زیرنظر داشته باشید
درجه حمایت مقاومت
45º 1.44119 1.45322
90º 1.43520 1.45925
135º 1.42921 1.46530
180º 1.42324 1.47136
225º 1.41728 1.47743
270º 1.41134 1.48351
315º 1.40540 1.48961
360º 1.39948 1.49572

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 11/21/2023
End Date: 02/12/2024

Price High: 1.50357 ⟶ 172°
Price Low: 1.44721 ⟶ 135°

Price Range: 0.06 ⟶ 135°
Work Day: 57 ⟶ 45°
Calendar Day: 83 ⟶ 333°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.21) با عدد مهم؛ عدد: 0.146 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.21) با عدد مهم؛ عدد: 0.236 - منبع: نسبت مهم

 مطابقت حرکت 37 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 36 - منبع: 6*6

 مطابقت حرکت 37 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 37 - منبع: عدد اصلی

 مطابقت حرکت 37 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 0.382 - منبع: نسبت مهم

USDCAD فارکس   رایگان
U.S. Dollar / Canadian Dollar U.S. Dollar / Canadian Dollar Chart Trend
روند نزولی
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 03/10/2023 (351 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-06-06 (263 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط حمایت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 1.370428 1.407697
90º 1.351981 1.426519
135º 1.333659 1.445466
180º 1.315461 1.464539
225º 1.297389 1.483736
270º 1.279442 1.503058
315º 1.261620 1.522505
360º 1.243923 1.542077

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 05/18/2021
End Date: 03/10/2023

Price High: 1.38621 ⟶ 90°
Price Low: 1.20129 ⟶ 90°

Price Range: 0.18 ⟶ 180°
Work Day: 473 ⟶ 85°
Calendar Day: 661 ⟶ 79°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.84) با عدد مهم؛ عدد: 0.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.84) با عدد مهم؛ عدد: 0.786 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.84) با عدد مهم؛ عدد: 0.886 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (0.84) با عدد مهم؛ عدد: 0.707 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 مطابقت حرکت 150 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 153 - منبع: پایانی - عرفانی

USDCAD فارکس   رایگان
U.S. Dollar / Canadian Dollar U.S. Dollar / Canadian Dollar Chart Trend
روند صعودی
4H / Medium Term
تاریخ چرخش بازار: 12/27/2023 (59 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2024-02-06 (18 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط مقاومت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 1.30970 1.32593
90º 1.30162 1.33408
135º 1.29356 1.34226
180º 1.28553 1.35047
225º 1.27753 1.35870
270º 1.26955 1.36695
315º 1.26159 1.37523
360º 1.25366 1.38354

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 10/31/2023
End Date: 12/27/2023

Price High: 1.38903 ⟶ 90°
Price Low: 1.31773 ⟶ 37°

Price Range: 0.07 ⟶ 225°
Work Day: 40 ⟶ 180°
Calendar Day: 56 ⟶ 33°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.3) با عدد مهم؛ عدد: 0.236 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.3) با عدد مهم؛ عدد: 0.382 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.3) با عدد مهم؛ عدد: 0.485 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (0.3) با عدد مهم؛ عدد: 0.447 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 مطابقت حرکت 54 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 52 - منبع: عدد اصلی

XAUUSD فلزات گران بها   رایگان
Gold / U.S. Dollar Gold / U.S. Dollar Chart Trend
روند نزولی
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 05/05/2023 (295 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-06-09 (260 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط حمایت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 1979.04 2122.21
90º 1909.32 2195.68
135º 1840.86 2270.39
180º 1773.64 2346.36
225º 1707.68 2423.57
270º 1642.97 2502.03
315º 1579.50 2581.75
360º 1517.29 2662.71

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 09/28/2022
End Date: 05/05/2023

Price High: 2053.05 ⟶ 186°
Price Low: 1614.95 ⟶ 186°

Price Range: 438.1 ⟶ 240°
Work Day: 154 ⟶ 202°
Calendar Day: 219 ⟶ 276°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (1.63) با عدد مهم؛ عدد: 0.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.63) با عدد مهم؛ عدد: 1.27 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.63) با عدد مهم؛ عدد: 1.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.63) با عدد مهم؛ عدد: 1.12 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (1.63) با عدد مهم؛ عدد: 2.058 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (1.63) با عدد مهم؛ عدد: 1.73 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (1.63) با عدد مهم؛ عدد: 1.272 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 مطابقت حرکت 293 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 289 - منبع: 17*17

XAUUSD فلزات گران بها   رایگان
Gold / U.S. Dollar Gold / U.S. Dollar Chart Trend
روند نزولی
4H / Medium Term
تاریخ چرخش بازار: 12/28/2023 (58 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2024-02-06 (18 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط حمایت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 2055.81 2120.44
90º 2023.88 2153.12
135º 1992.19 2186.06
180º 1960.76 2219.24
225º 1929.57 2252.68
270º 1898.63 2286.37
315º 1867.95 2320.30
360º 1837.51 2354.49

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 10/03/2023
End Date: 12/28/2023

Price High: 2088.37 ⟶ 212°
Price Low: 1815.18 ⟶ 38°

Price Range: 173.19 ⟶ 345°
Work Day: 60 ⟶ 78°
Calendar Day: 86 ⟶ 0°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.97) با عدد مهم؛ عدد: 0.786 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.97) با عدد مهم؛ عدد: 1.27 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.97) با عدد مهم؛ عدد: 0.886 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (0.97) با عدد مهم؛ عدد: 1.12 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (0.97) با عدد مهم؛ عدد: 0.707 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

NZDUSD فارکس   رایگان
New Zealand Dollar / U.S. Dollar New Zealand Dollar / U.S. Dollar Chart Trend
روند صعودی
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 10/26/2023 (121 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-11-23 (93 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط مقاومت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 0.56505 0.58907
90º 0.55323 0.60127
135º 0.54153 0.61359
180º 0.52996 0.62604
225º 0.51851 0.63861
270º 0.50719 0.65131
315º 0.49599 0.66414
360º 0.48492 0.67708

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 01/24/2023
End Date: 10/26/2023

Price High: 0.65261 ⟶ 135°
Price Low: 0.57736 ⟶ 56°

Price Range: 0.08 ⟶ 225°
Work Day: 197 ⟶ 135°
Calendar Day: 275 ⟶ 236°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.45) با عدد مهم؛ عدد: 0.382 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.45) با عدد مهم؛ عدد: 0.485 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (0.45) با عدد مهم؛ عدد: 0.447 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 مطابقت حرکت 80 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 81 - منبع: 9*9 - 3^4

NZDUSD فارکس   رایگان
New Zealand Dollar / U.S. Dollar New Zealand Dollar / U.S. Dollar Chart Trend
روند نزولی
4H / Medium Term
تاریخ چرخش بازار: 12/28/2023 (58 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2024-02-01 (23 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط حمایت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 0.63077 0.64205
90º 0.62517 0.64773
135º 0.61959 0.65344
180º 0.61404 0.65916
225º 0.60851 0.66492
270º 0.60300 0.67070
315º 0.59753 0.67650
360º 0.59207 0.68233

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 10/26/2023
End Date: 12/28/2023

Price High: 0.63636 ⟶ 123°
Price Low: 0.57732 ⟶ 56°

Price Range: 0.06 ⟶ 180°
Work Day: 44 ⟶ 240°
Calendar Day: 64 ⟶ 123°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.38) با عدد مهم؛ عدد: 0.236 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.38) با عدد مهم؛ عدد: 0.382 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.38) با عدد مهم؛ عدد: 0.447 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 مطابقت حرکت 69 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 64 - منبع: 8*8

.JP225Cash شاخص های بازار   رایگان
JP225 Cash Index CFD JP225 Cash Index CFD Chart Trend
روند نزولی
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 06/19/2023 (250 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-08-23 (185 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط حمایت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 32591 34421
90º 31695 35355
135º 30811 36302
180º 29939 37261
225º 29080 38232
270º 28234 39216
315º 27400 40212
360º 26579 41221

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 12/30/2022
End Date: 06/19/2023

Price High: 33530 ⟶ 185°
Price Low: 25512.5 ⟶ 185°

Price Range: 8017.5 ⟶ 303°
Work Day: 120 ⟶ 306°
Calendar Day: 171 ⟶ 327°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 4 - منبع: 2*2

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 1.27 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 1.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 2.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 1.12 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 2.058 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 1.1755 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 1.9 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 2.236 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

GBPCAD فارکس   رایگان
British Pound / Canadian Dollar British Pound / Canadian Dollar Chart Trend
روند نزولی
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 08/22/2023 (186 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-10-21 (126 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط حمایت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 1.71026 1.75187
90º 1.68964 1.77286
135º 1.66915 1.79397
180º 1.64879 1.81521
225º 1.62855 1.83658
270º 1.60843 1.85807
315º 1.58844 1.87968
360º 1.56858 1.90142

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 09/28/2022
End Date: 08/22/2023

Price High: 1.73149 ⟶ 340°
Price Low: 1.45202 ⟶ 340°

Price Range: 0.28 ⟶ 0°
Work Day: 234 ⟶ 5°
Calendar Day: 328 ⟶ 150°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (1.11) با عدد مهم؛ عدد: 1.27 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.11) با عدد مهم؛ عدد: 1.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.11) با عدد مهم؛ عدد: 0.886 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (1.11) با عدد مهم؛ عدد: 1.12 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (1.11) با عدد مهم؛ عدد: 1.1755 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (1.11) با عدد مهم؛ عدد: 1.272 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

تحلیل های گن - فارکس، ارزهای دیجیتال، نفت و فلزات

نتایج تحلیل تکنیکال {1} با استفاده از تئوری گن شامل؛ روند بازار، تاریخ چرخش بازار، خطوط حمایت/مقاومت، نتایج مربع گن و مطابقت قیمت و زمان هستند.

تحلیل بازارهای مالی براساس تئوری گن

نتایج تحلیل تکنیکال با استفاده از تئوری گن شامل؛ روند بازار، تاریخ چرخش بازار، خطوط حمایت/مقاومت، نتایج مربع گن و مطابقت قیمت و زمان هستند.

Our professional analysts analyze various financial markets such as forex, oil, gold and cryptocurrencies using of Gann theory rules and formulas, and then provide the results to traders.
In Elabin, we predict the market trends in four states: 1. prone to rise, 2. Bullish, 3. prone to fall, 4. Bearish.
Finally, you have to combine the forecasted situation Market movement (Bullish or Bearish) and your personality strategy, get the best entry and exit point and have professional and profitable trades.