نتایج تحلیل های گن - فارکس، ارزهای دیجیتال، نفت و فلزات

تحلیل تکنیکال براساس تئوری گن. نتایج: روند بازار، تاریخ چرخش بازار، خطوط مقاومت و حمایت، مربع قیمت و زمان، مطابقت اعداد و زمان و اسپکت ها.

با داشتن اشتراک، به تمام تحلیل ها، سیگنال ها، اطلاعات و امکانات سایت بدون محدودیت دسترسی خواهید داشت. خرید اشتراک
AUDUSD فارکس   رایگان
Australian Dollar / U.S. Dollar
Australian Dollar / U.S. Dollar Chart Trend
احتمال صعود - از کف روند قبلی
تاریخ چرخش بازار: 08/18/2023 (48 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 08/22/2023 (44 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
واکنش به نزدیک‌ترین حمایت را زیرنظر داشته باشید
درجه حمایت مقاومت
45º 0.6254 0.6507
90º 0.6130 0.6635
135º 0.6007 0.6765
180º 0.5885 0.6895
225º 0.5764 0.7027
270º 0.5645 0.7160
315º 0.5527 0.7295
360º 0.5410 0.7430

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 02/24/2021
End Date: 08/18/2023

Price High: 0.79732 ⟶ 303°
Price Low: 0.6379 ⟶ 123°

Price Range: 0.16 ⟶ 112°
Work Day: 647 ⟶ 31°
Calendar Day: 905 ⟶ 147°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.94) با عدد مهم؛ عدد: 0.786 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.94) با عدد مهم؛ عدد: 0.886 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (0.94) با عدد مهم؛ عدد: 0.707 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 مطابقت حرکت 170 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 169 - منبع: 3*13

 مطابقت حرکت 170 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 1.73 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

EURCAD فارکس   غیر رایگان
Euro / Canadian Dollar
Euro / Canadian Dollar Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
تاریخ چرخش بازار: 08/26/2023 (162 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 08/22/2023 (146 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 1.49163 1.53050
90º 1.47238 1.55012
135º 1.45326 1.56987
180º 1.43426 1.58974
225º 1.41538 1.60974
270º 1.39664 1.62986
315º 1.37801 1.65011
360º 1.35951 1.67049

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
USDCAD فارکس   رایگان
U.S. Dollar / Canadian Dollar
U.S. Dollar / Canadian Dollar Chart Trend
روند نزولی
تاریخ چرخش بازار: 03/10/2023 (209 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 05/27/2023 (131 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط حمایت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 1.370428 1.407697
90º 1.351981 1.426519
135º 1.333659 1.445466
180º 1.315461 1.464539
225º 1.297389 1.483736
270º 1.279442 1.503058
315º 1.261620 1.522505
360º 1.243923 1.542077

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 05/18/2021
End Date: 03/10/2023

Price High: 1.38621 ⟶ 90°
Price Low: 1.20129 ⟶ 90°

Price Range: 0.18 ⟶ 180°
Work Day: 473 ⟶ 85°
Calendar Day: 661 ⟶ 79°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.84) با عدد مهم؛ عدد: 0.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.84) با عدد مهم؛ عدد: 0.786 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.84) با عدد مهم؛ عدد: 0.886 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (0.84) با عدد مهم؛ عدد: 0.707 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 مطابقت حرکت 150 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 153 - منبع: پایانی - عرفانی

XAUUSD فلزات گران بها   رایگان
Gold / U.S. Dollar
Gold / U.S. Dollar Chart Trend
روند نزولی
تاریخ چرخش بازار: 05/05/2023 (153 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 04/15/2023 (173 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط حمایت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 1979.04 2122.21
90º 1909.32 2195.68
135º 1840.86 2270.39
180º 1773.64 2346.36
225º 1707.68 2423.57
270º 1642.97 2502.03
315º 1579.50 2581.75
360º 1517.29 2662.71

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 09/28/2022
End Date: 05/05/2023

Price High: 2053.05 ⟶ 186°
Price Low: 1614.95 ⟶ 186°

Price Range: 438.1 ⟶ 240°
Work Day: 154 ⟶ 202°
Calendar Day: 219 ⟶ 276°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (1.63) با عدد مهم؛ عدد: 0.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.63) با عدد مهم؛ عدد: 1.27 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.63) با عدد مهم؛ عدد: 1.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.63) با عدد مهم؛ عدد: 1.12 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (1.63) با عدد مهم؛ عدد: 2.058 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (1.63) با عدد مهم؛ عدد: 1.73 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (1.63) با عدد مهم؛ عدد: 1.272 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 مطابقت حرکت 293 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 289 - منبع: 17*17

NZDUSD فارکس   رایگان
New Zealand Dollar / U.S. Dollar
New Zealand Dollar / U.S. Dollar Chart Trend
روند نزولی
تاریخ چرخش بازار: 02/01/2023 (246 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 02/05/2023 (242 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط حمایت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 0.63831 0.66382
90º 0.62574 0.67676
135º 0.61329 0.68983
180º 0.60097 0.70303
225º 0.58878 0.71635
270º 0.57671 0.72979
315º 0.56476 0.74336
360º 0.55294 0.75706

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 10/13/2022
End Date: 01/02/2023

Price High: 0.65061 ⟶ 135°
Price Low: 0.5512 ⟶ 135°

Price Range: 0.1 ⟶ 337°
Work Day: 79 ⟶ 292°
Calendar Day: 111 ⟶ 225°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.65) با عدد مهم؛ عدد: 0.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.65) با عدد مهم؛ عدد: 0.786 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.65) با عدد مهم؛ عدد: 0.485 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (0.65) با عدد مهم؛ عدد: 0.886 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (0.65) با عدد مهم؛ عدد: 0.707 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

.JP225Cash شاخص های بازار   رایگان
JP225 Cash Index CFD
JP225 Cash Index CFD Chart Trend
روند نزولی
تاریخ چرخش بازار: 06/19/2023 (108 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 07/02/2023 (95 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط حمایت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 32591 34421
90º 31695 35355
135º 30811 36302
180º 29939 37261
225º 29080 38232
270º 28234 39216
315º 27400 40212
360º 26579 41221

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 12/30/2022
End Date: 06/19/2023

Price High: 33530 ⟶ 185°
Price Low: 25512.5 ⟶ 185°

Price Range: 8017.5 ⟶ 303°
Work Day: 120 ⟶ 306°
Calendar Day: 171 ⟶ 327°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 4 - منبع: 2*2

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 1.27 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 1.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 2.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 1.12 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 2.058 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 1.1755 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 1.9 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 2.236 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

AUDCAD فارکس   رایگان
Australian Dollar/Canadian Dollar
Australian Dollar/Canadian Dollar Chart Trend
احتمال صعود - از کف روند قبلی
تاریخ چرخش بازار: 08/17/2023 (49 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 08/21/2023 (45 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
واکنش به نزدیک‌ترین حمایت را زیرنظر داشته باشید
درجه حمایت مقاومت
45º 0.84837 0.87775
90º 0.83387 0.89263
135º 0.81950 0.90763
180º 0.80525 0.92275
225º 0.79112 0.93800
270º 0.77712 0.95338
315º 0.76324 0.96888
360º 0.74949 0.98451

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 01/26/2023
End Date: 08/17/2023

Price High: 0.95489 ⟶ 81°
Price Low: 0.86252 ⟶ 0°

Price Range: 0.09 ⟶ 315°
Work Day: 145 ⟶ 135°
Calendar Day: 203 ⟶ 173°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (0.47) با عدد مهم؛ عدد: 0.382 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.47) با عدد مهم؛ عدد: 0.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (0.47) با عدد مهم؛ عدد: 0.485 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (0.47) با عدد مهم؛ عدد: 0.447 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 مطابقت حرکت 85 درجه‌ای با عدد مهم؛ عدد: 86 - منبع: 0.236 of a year

GBPCAD فارکس   رایگان
British Pound / Canadian Dollar
British Pound / Canadian Dollar Chart Trend
روند نزولی
تاریخ چرخش بازار: 08/22/2023 (44 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 09/17/2023 (18 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط حمایت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 1.71026 1.75187
90º 1.68964 1.77286
135º 1.66915 1.79397
180º 1.64879 1.81521
225º 1.62855 1.83658
270º 1.60843 1.85807
315º 1.58844 1.87968
360º 1.56858 1.90142

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 09/28/2022
End Date: 08/22/2023

Price High: 1.73149 ⟶ 340°
Price Low: 1.45202 ⟶ 340°

Price Range: 0.28 ⟶ 0°
Work Day: 234 ⟶ 5°
Calendar Day: 328 ⟶ 150°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (1.11) با عدد مهم؛ عدد: 1.27 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.11) با عدد مهم؛ عدد: 1.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.11) با عدد مهم؛ عدد: 0.886 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (1.11) با عدد مهم؛ عدد: 1.12 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (1.11) با عدد مهم؛ عدد: 1.1755 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (1.11) با عدد مهم؛ عدد: 1.272 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

GBPJPY فارکس   غیر رایگان
British Pound / Japanese Yen
British Pound / Japanese Yen Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
تاریخ چرخش بازار: 08/23/2023 (43 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 09/09/2023 (26 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 179.243 192.882
90º 172.612 199.888
135º 166.105 207.020
180º 159.724 214.276
225º 153.467 221.658
270º 147.335 229.165
315º 141.329 236.796
360º 135.447 244.553

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
USDCHF فارکس   غیر رایگان
U.S. Dollar / Swiss Franc
U.S. Dollar / Swiss Franc Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
تاریخ چرخش بازار: 07/27/2023 (70 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 08/19/2023 (47 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 0.84044 0.86968
90º 0.82601 0.88449
135º 0.81170 0.89942
180º 0.79752 0.91448
225º 0.78346 0.92966
270º 0.76953 0.94497
315º 0.75572 0.96040
360º 0.74204 0.97596

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
AUDCHF فارکس   غیر رایگان
Australian Dollar/Swiss Franc
Australian Dollar/Swiss Franc Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
تاریخ چرخش بازار: 08/17/2023 (49 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 08/21/2023 (45 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 0.5492 0.5729
90º 0.5376 0.5849
135º 0.5260 0.5971
180º 0.5146 0.6094
225º 0.5033 0.6218
270º 0.4922 0.6343
315º 0.4812 0.6470
360º 0.4703 0.6597

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
EURUSD فارکس   غیر رایگان
Euro / U.S. Dollar
Euro / U.S. Dollar Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
تاریخ چرخش بازار: 07/18/2023 (79 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 08/22/2023 (75 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 1.11127 1.14486
90º 1.09466 1.16184
135º 1.07818 1.17894
180º 1.06183 1.19617
225º 1.04560 1.21353
270º 1.02949 1.23101
315º 1.01351 1.24861
360º 0.99766 1.26634

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

تحلیل های گن - فارکس، ارزهای دیجیتال، نفت و فلزات

نتایج تحلیل تکنیکال {1} با استفاده از تئوری گن شامل؛ روند بازار، تاریخ چرخش بازار، خطوط حمایت/مقاومت، نتایج مربع گن و مطابقت قیمت و زمان هستند.

تحلیل بازارهای مالی براساس تئوری گن

نتایج تحلیل تکنیکال با استفاده از تئوری گن شامل؛ روند بازار، تاریخ چرخش بازار، خطوط حمایت/مقاومت، نتایج مربع گن و مطابقت قیمت و زمان هستند.

Our professional analysts analyze various financial markets such as forex, oil, gold and cryptocurrencies using of Gann theory rules and formulas, and then provide the results to traders.
In Elabin, we predict the market trends in four states: 1. prone to rise, 2. Bullish, 3. prone to fall, 4. Bearish.
Finally, you have to combine the forecasted situation Market movement (Bullish or Bearish) and your personality strategy, get the best entry and exit point and have professional and profitable trades.