نتایج تحلیل های گن - شاخص های بازار

تحلیل تکنیکال شاخص های بازار براساس تئوری گن. نتایج: روند بازار، تاریخ چرخش بازار، خطوط مقاومت و حمایت، مربع قیمت و زمان، مطابقت اعداد و زمان و اسپکت ها.

با داشتن اشتراک، به تمام تحلیل ها، سیگنال ها، اطلاعات و امکانات سایت بدون محدودیت دسترسی خواهید داشت. خرید اشتراک
.JP225Cash شاخص های بازار   رایگان
JP225 Cash Index CFD JP225 Cash Index CFD Chart Trend
روند نزولی
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 06/19/2023 (250 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-08-23 (185 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط حمایت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 32591 34421
90º 31695 35355
135º 30811 36302
180º 29939 37261
225º 29080 38232
270º 28234 39216
315º 27400 40212
360º 26579 41221

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 12/30/2022
End Date: 06/19/2023

Price High: 33530 ⟶ 185°
Price Low: 25512.5 ⟶ 185°

Price Range: 8017.5 ⟶ 303°
Work Day: 120 ⟶ 306°
Calendar Day: 171 ⟶ 327°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 4 - منبع: 2*2

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 1.27 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 1.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 2.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 1.12 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 2.058 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 1.1755 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 1.9 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (2.33) با عدد مهم؛ عدد: 2.236 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

.US30Cash شاخص های بازار   غیر رایگان
US Wall Street 30 Index CFD US Wall Street 30 Index CFD Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 08/01/2023 (207 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-09-17 (160 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 34761.53 36650.97
90º 33835.56 37614.44
135º 32922.08 38590.42
180º 32021.11 39578.89
225º 31132.64 40579.86
270º 30256.67 41593.33
315º 29393.19 42619.31
360º 28542.22 43657.78

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
.US500Cash شاخص های بازار   غیر رایگان
US SPX 500 Index CFD US SPX 500 Index CFD Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 07/27/2023 (212 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-08-23 (185 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 4503.3 4718.0
90º 4397.8 4827.2
135º 4293.6 4937.7
180º 4190.6 5049.4
225º 4088.9 5162.4
270º 3988.4 5276.6
315º 3889.1 5392.1
360º 3791.2 5508.8

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
.DE40Cash شاخص های بازار   غیر رایگان
Germany Stock Market Index CFD Germany Stock Market Index CFD Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 08/01/2023 (207 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-10-21 (126 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 15864.0 17148.5
90º 15240.5 17809.5
135º 14629.5 18483.0
180º 14031.0 19169.0
225º 13444.9 19867.6
270º 12871.4 20578.6
315º 12310.4 21302.1
360º 11761.9 22038.1

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

تحلیل و پیش بینی شاخص های بازار با تئوری گن

نتایج تحلیل تکنیکال {1} با استفاده از تئوری گن شامل؛ روند بازار، تاریخ چرخش بازار، خطوط حمایت/مقاومت، نتایج مربع گن و مطابقت قیمت و زمان هستند.

تحلیل بازارهای مالی براساس تئوری گن

نتایج تحلیل تکنیکال شاخص های بازار با استفاده از تئوری گن شامل؛ روند بازار، تاریخ چرخش بازار، خطوط حمایت/مقاومت، نتایج مربع گن و مطابقت قیمت و زمان هستند.

سیگنال Equity Indexes

پیش بینی Equity Indexes
سیگنال های رایگان Equity Indexes
سیگنال های معاملاتی Equity Indexes

تحلیل گن Equity Indexes

Equity Indexes نمودار، تحلیل و پیش بینی

بهترین سیگنال های Equity Indexes

حرفه ترین سیگنال های Equity Indexes

Our professional analysts analyze various financial markets such as forex, oil, gold and cryptocurrencies using of Gann theory rules and formulas, and then provide the results to traders.
In Elabin, we predict the market trends in four states: 1. prone to rise, 2. Bullish, 3. prone to fall, 4. Bearish.
Finally, you have to combine the forecasted situation Market movement (Bullish or Bearish) and your personality strategy, get the best entry and exit point and have professional and profitable trades.