نتایج تحلیل های گن - نفت خام

تحلیل تکنیکال نفت خام براساس تئوری گن. نتایج: روند بازار، تاریخ چرخش بازار، خطوط مقاومت و حمایت، مربع قیمت و زمان، مطابقت اعداد و زمان و اسپکت ها.

با داشتن اشتراک، به تمام تحلیل ها، سیگنال ها، اطلاعات و امکانات سایت بدون محدودیت دسترسی خواهید داشت. خرید اشتراک
WTI نفت خام   غیر رایگان
Spot WTI Light Crude Oil CFD Spot WTI Light Crude Oil CFD Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 05/31/2023 (269 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-08-23 (185 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 62.970 71.155
90º 59.065 75.435
135º 55.284 79.841
180º 51.629 84.371
225º 48.099 89.026
270º 44.694 93.806
315º 41.414 98.711
360º 38.259 103.741

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
BRENT نفت خام   غیر رایگان
Spot Brent Crude Oil CFD Spot Brent Crude Oil CFD Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 12/07/2023 (79 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2024-02-02 (22 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 71.892 75.733
90º 70.008 77.692
135º 68.150 79.675
180º 66.316 81.684
225º 64.508 83.717
270º 62.724 85.776
315º 60.966 87.859
360º 59.233 89.967

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

تحلیل و پیش بینی نفت خام با تئوری گن

نتایج تحلیل تکنیکال {1} با استفاده از تئوری گن شامل؛ روند بازار، تاریخ چرخش بازار، خطوط حمایت/مقاومت، نتایج مربع گن و مطابقت قیمت و زمان هستند.

تحلیل بازارهای مالی براساس تئوری گن

نتایج تحلیل تکنیکال نفت خام با استفاده از تئوری گن شامل؛ روند بازار، تاریخ چرخش بازار، خطوط حمایت/مقاومت، نتایج مربع گن و مطابقت قیمت و زمان هستند.

سیگنال Spot Oil

پیش بینی Spot Oil
سیگنال های رایگان Spot Oil
سیگنال های معاملاتی Spot Oil

تحلیل گن Spot Oil

Spot Oil نمودار، تحلیل و پیش بینی

بهترین سیگنال های Spot Oil

حرفه ترین سیگنال های Spot Oil

Our professional analysts analyze various financial markets such as forex, oil, gold and cryptocurrencies using of Gann theory rules and formulas, and then provide the results to traders.
In Elabin, we predict the market trends in four states: 1. prone to rise, 2. Bullish, 3. prone to fall, 4. Bearish.
Finally, you have to combine the forecasted situation Market movement (Bullish or Bearish) and your personality strategy, get the best entry and exit point and have professional and profitable trades.