نتایج تحلیل های گن - بازار ایالات متحده

تحلیل تکنیکال بازار ایالات متحده براساس تئوری گن. نتایج: روند بازار، تاریخ چرخش بازار، خطوط مقاومت و حمایت، مربع قیمت و زمان، مطابقت اعداد و زمان و اسپکت ها.

با داشتن اشتراک، به تمام تحلیل ها، سیگنال ها، اطلاعات و امکانات سایت بدون محدودیت دسترسی خواهید داشت. خرید اشتراک
AAPL بازار ایالات متحده   رایگان
Apple Inc Apple Inc Chart Trend
روند نزولی
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 07/31/2023 (208 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-10-21 (126 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط حمایت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 189.06 203.06
90º 182.25 210.25
135º 175.56 217.56
180º 169.00 225.00
225º 162.56 232.56
270º 156.25 240.25
315º 150.06 248.06
360º 144.00 256.00

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 01/03/2023
End Date: 07/31/2023

Price High: 196.49 ⟶ 128°
Price Low: 124.17 ⟶ 337°

Price Range: 72.32 ⟶ 213°
Work Day: 143 ⟶ 120°
Calendar Day: 209 ⟶ 212°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (2.86) با عدد مهم؛ عدد: 4 - منبع: 2*2

 اختلاف ریشه ها (2.86) با عدد مهم؛ عدد: 0.236 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (2.86) با عدد مهم؛ عدد: 1.27 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (2.86) با عدد مهم؛ عدد: 1.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (2.86) با عدد مهم؛ عدد: 2.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (2.86) با عدد مهم؛ عدد: 1.12 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (2.86) با عدد مهم؛ عدد: 2.058 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (2.86) با عدد مهم؛ عدد: 1.9 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (2.86) با عدد مهم؛ عدد: 2.236 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

BA بازار ایالات متحده   رایگان
Boeing Company (The) Boeing Company (The) Chart Trend
روند صعودی
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 05/20/2022 (645 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-02-27 (362 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط مقاومت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 103.30 137.95
90º 87.86 157.14
135º 73.66 177.59
180º 60.72 199.28
225º 49.02 222.23
270º 38.58 246.42
315º 29.38 271.87
360º 21.44 298.56

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 03/16/2021
End Date: 05/20/2022

Price High: 264.17 ⟶ 174°
Price Low: 117.08 ⟶ 279°

Price Range: 147.09 ⟶ 150°
Work Day: 299 ⟶ 5°
Calendar Day: 430 ⟶ 265°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (5.43) با عدد مهم؛ عدد: 4 - منبع: 2*2

 اختلاف ریشه ها (5.43) با عدد مهم؛ عدد: 5 - منبع: فیبوناچی

 اختلاف ریشه ها (5.43) با عدد مهم؛ عدد: 0.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (5.43) با عدد مهم؛ عدد: 4.236 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (5.43) با عدد مهم؛ عدد: 0.485 - منبع: جذر مهم

DAL بازار ایالات متحده   رایگان
Delta Air Lines, Inc. Delta Air Lines, Inc. Chart Trend
روند نزولی
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 07/12/2023 (227 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-12-02 (84 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط حمایت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 45.56 52.56
90º 42.25 56.25
135º 39.06 60.06
180º 36.00 64.00
225º 33.06 68.06
270º 30.25 72.25
315º 27.56 76.56
360º 25.00 81.00

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 10/12/2022
End Date: 07/12/2023

Price High: 49.04 ⟶ 155°
Price Low: 28.21 ⟶ 275°

Price Range: 20.83 ⟶ 205°
Work Day: 186 ⟶ 64°
Calendar Day: 273 ⟶ 225°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (5.67) با عدد مهم؛ عدد: 4 - منبع: 2*2

 اختلاف ریشه ها (5.67) با عدد مهم؛ عدد: 4.236 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (5.67) با عدد مهم؛ عدد: 6.854 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (5.67) با عدد مهم؛ عدد: 0.447 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

CAT بازار ایالات متحده   رایگان
Caterpillar, Inc. Caterpillar, Inc. Chart Trend
روند صعودی
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 11/09/2023 (107 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-12-02 (84 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
استفاده از خطوط مقاومت پیشنهاد می شود
درجه حمایت مقاومت
45º 226.41 241.71
90º 218.95 249.55
135º 211.62 257.51
180º 204.41 265.59
225º 197.32 273.81
270º 190.36 282.14
315º 183.52 290.60
360º 176.81 299.19

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 09/01/2023
End Date: 11/09/2023

Price High: 287.07 ⟶ 303°
Price Low: 233.82 ⟶ 5°

Price Range: 53.25 ⟶ 0°
Work Day: 48 ⟶ 300°
Calendar Day: 69 ⟶ 180°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (1.64) با عدد مهم؛ عدد: 0.146 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.64) با عدد مهم؛ عدد: 1.27 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.64) با عدد مهم؛ عدد: 1.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (1.64) با عدد مهم؛ عدد: 1.12 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (1.64) با عدد مهم؛ عدد: 1.414 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (1.64) با عدد مهم؛ عدد: 1.73 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (1.64) با عدد مهم؛ عدد: 1.272 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

GOOGL بازار ایالات متحده   رایگان
Alphabet Inc. (Google) Alphabet Inc. (Google) Chart Trend
احتمال ریزش - از سقف روند قبلی
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 10/12/2023 (135 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-12-04 (82 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
واکنش به نزدیک‌ترین مقاومت را زیرنظر داشته باشید
درجه حمایت مقاومت
45º 135.13 147.00
90º 129.38 153.12
135º 123.75 159.37
180º 118.25 165.75
225º 112.88 172.25
270º 107.63 178.87
315º 102.50 185.62
360º 97.50 192.50

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان
Start Date: 01/06/2023
End Date: 10/12/2023

Price High: 141.22 ⟶ 105°
Price Low: 84.86 ⟶ 351°

Price Range: 56.36 ⟶ 33°
Work Day: 192 ⟶ 102°
Calendar Day: 279 ⟶ 258°

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

 اختلاف ریشه ها (2.65) با عدد مهم؛ عدد: 4 - منبع: 2*2

 اختلاف ریشه ها (2.65) با عدد مهم؛ عدد: 0.236 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (2.65) با عدد مهم؛ عدد: 1.27 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (2.65) با عدد مهم؛ عدد: 1.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (2.65) با عدد مهم؛ عدد: 2.618 - منبع: نسبت مهم

 اختلاف ریشه ها (2.65) با عدد مهم؛ عدد: 2.058 - منبع: جذر مهم

 اختلاف ریشه ها (2.65) با عدد مهم؛ عدد: 1.73 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (2.65) با عدد مهم؛ عدد: 1.9 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

 اختلاف ریشه ها (2.65) با عدد مهم؛ عدد: 2.236 - منبع: هندسی مقدس (خاص)

IBM بازار ایالات متحده   غیر رایگان
International Business Machines Corp. International Business Machines Corp. Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 12/04/2023 (82 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-12-02 (84 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 156.68 169.45
90º 150.48 176.02
135º 144.41 182.71
180º 138.47 189.53
225º 132.64 196.48
270º 126.95 203.55
315º 121.38 210.75
360º 115.93 218.07

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
TSLA بازار ایالات متحده   غیر رایگان
Tesla, Inc. Tesla, Inc. Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 07/19/2023 (220 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-10-21 (126 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 273.24 328.01
90º 247.73 357.27
135º 223.47 387.78
180º 200.46 419.54
225º 178.69 452.56
270º 158.18 486.82
315º 138.92 522.33
360º 120.91 559.09

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
CSCO بازار ایالات متحده   غیر رایگان
Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 09/05/2023 (172 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-10-21 (126 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 56.11 59.51
90º 54.45 61.25
135º 52.81 63.01
180º 51.20 64.80
225º 49.61 66.61
270º 48.05 68.45
315º 46.51 70.31
360º 45.00 72.20

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
DIS بازار ایالات متحده   غیر رایگان
Walt Disney Company (The) Walt Disney Company (The) Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 10/04/2023 (143 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-12-04 (82 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 70.31 90.31
90º 61.25 101.25
135º 52.81 112.81
180º 45.00 125.00
225º 37.81 137.81
270º 31.25 151.25
315º 25.31 165.31
360º 20.00 180.00

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
EBAY بازار ایالات متحده   غیر رایگان
EBay Inc. EBay Inc. Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 10/25/2021 (852 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-10-21 (126 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 70.31 90.31
90º 61.25 101.25
135º 52.81 112.81
180º 45.00 125.00
225º 37.81 137.81
270º 31.25 151.25
315º 25.31 165.31
360º 20.00 180.00

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
GM بازار ایالات متحده   غیر رایگان
General Motors Company General Motors Company Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 11/13/2023 (103 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-12-04 (82 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 24.46 29.66
90º 22.05 32.45
135º 19.77 35.36
180º 17.61 38.39
225º 15.57 41.55
270º 13.66 44.84
315º 11.88 48.25
360º 10.22 51.78

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
BAC بازار ایالات متحده   غیر رایگان
Bank of America Corporation Bank of America Corporation Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 01/18/2022 (767 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-01-22 (398 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 44.60 51.53
90º 41.32 55.18
135º 38.17 58.95
180º 35.14 62.86
225º 32.24 66.88
270º 29.47 71.03
315º 26.81 75.31
360º 24.29 79.71

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
ADBE بازار ایالات متحده   غیر رایگان
Adobe Inc Adobe Inc Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 10/12/2022 (500 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-02-04 (385 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 243.83 318.67
90º 210.17 359.83
135º 179.00 403.50
180º 150.33 449.67
225º 124.17 498.33
270º 100.50 549.50
315º 79.33 603.17
360º 60.67 659.33

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید
AMZN بازار ایالات متحده   غیر رایگان
Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc. Chart Trend
***** ** **** (**** *** ****** ** * *****)
1D / Long Term
تاریخ چرخش بازار: 01/06/2023 (414 روز پیش)
آخرین بروزرسانی: 2023-08-15 (193 روز پیش)

خطوط حمایت و مقاومت [نمایش ]
چرخش در مربع گن نسبت به زاویه‌های اصلی و فرعی
درجه حمایت مقاومت
45º 70.31 90.31
90º 61.25 101.25
135º 52.81 112.81
180º 45.00 125.00
225º 37.81 137.81
270º 31.25 151.25
315º 25.31 165.31
360º 20.00 180.00

مربع قیمت و زمان [نمایش ]
نتیجه محاسبات مربع قیمت و زمان

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

Matching Price and Time [نمایش ]
Matching price or time with series of numbers

برای دسترسی به اطلاعات این بخش، اشتراک خریداری کنید

تحلیل و پیش بینی بازار ایالات متحده با تئوری گن

نتایج تحلیل تکنیکال {1} با استفاده از تئوری گن شامل؛ روند بازار، تاریخ چرخش بازار، خطوط حمایت/مقاومت، نتایج مربع گن و مطابقت قیمت و زمان هستند.

تحلیل بازارهای مالی براساس تئوری گن

نتایج تحلیل تکنیکال US Stocks با استفاده از تئوری گن شامل؛ روند بازار، تاریخ چرخش بازار، خطوط حمایت/مقاومت، نتایج مربع گن و مطابقت قیمت و زمان هستند.

سیگنال US Stocks

پیش بینی US Stocks
سیگنال های رایگان US Stocks
سیگنال های معاملاتی US Stocks

تحلیل گن US Stocks

US Stocks نمودار، تحلیل و پیش بینی

بهترین سیگنال های US Stocks

حرفه ترین سیگنال های US Stocks

Our professional analysts analyze various financial markets such as forex, oil, gold and cryptocurrencies using of Gann theory rules and formulas, and then provide the results to traders.
In Elabin, we predict the market trends in four states: 1. prone to rise, 2. Bullish, 3. prone to fall, 4. Bearish.
Finally, you have to combine the forecasted situation Market movement (Bullish or Bearish) and your personality strategy, get the best entry and exit point and have professional and profitable trades.